Shtetl For Yohanan Petrovsky Shternประวัติของกลุ่ม Shtetl

เมืองในยุโรปตะวันออกครอบครอง โดยโปแลนด์ Magnate อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีชาวยิวอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ยุค 1790 จนถึงปี ค.ศ. 1915 Shtetl ก็เป็น “เรื่องของระบบราชการของรัสเซีย” (เพราะจักรวรรดิ รัสเซีย ได้ผนวกและบริหารพื้นที่ของ ยิวนิคม ) แนวความคิดของวัฒนธรรม Shtetl อธิบายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวยิวในยุโรปตะวันออก Shtetls เป็นชุมชนที่ นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ยูดายเสถียรภาพและไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีอิทธิพลหรือการโจมตีจากภายนอก ความ เสื่อมโทรมของ Shtetl เริ่มจากช่วงทศวรรษที่ 1840 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความยากจนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ( รวมถึงการทำให้เกิดอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ชาวยิวแบบดั้งเดิมเคลื่อนไหวของการค้าไปยังเมืองใหญ่ ๆ ) มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ซ้ำๆ Shtetl Ukraine  ซึ่งทำลายบ้านเสียหายยับเยินและโปแลนด์ก็ได้ปกครองหลังจากยุค 1880 เกิดการ สังหารหมู่ ชาวรัสเซียทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างยากลำบากสำหรับชาวยิวใน Shtetl ในยุค 1880 จนถึงปี ค.ศ. 1915 ชาวยิว 2 ล้านคนจากยุโรปตะวันออก จากจำนวนของสามในสี่ของประชากรชาวยิวที่อาศัยอยู่ใน Shtetl เกิดความ หายนะ อย่างหนัก ส่งผลให้มีคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธ์ Shtetls ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประชากรชาวยิว ส่วนใหญ่ของชาวประมงที่ถูกปัดเศษขึ้นและถูกสังหารในบริเวณใกล้เคียงหรือพาไปยัง ค่ายกักกัน ชาวชนบทบางส่วนอพยพก่อนที่จะเกิดคำสั่ง ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวยิวส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาซึ่งบางส่วนถูกดำเนินการอยู่ แต่ Shtetl เป็นปรากฏการณ์ของ ชาวยิวอาซเคนยิว ในยุโรปตะวันออกถูกกำจัดโดยพวกนาซี

ประวัติของชาวยิว

ประวัติความเป็นมาของชาวยุโรปตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1200 และเห็นความอดทนและความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานพอๆ กับช่วงเวลาแห่งความยากจนความยากลำบากรวมถึงการ สังหารหมู่ ในศตวรรษที่ 19 ของจักรวรรดิรัสเซีย ทัศนคติและนิสัยการคิดลักษณะของประเพณีการเรียนรู้มีความชัดเจนในสังคมเป็น เยชิวา ภาพยอดนิยมของชาวยิวในยุโรปตะวันออกที่ถือโดยชาวยิวและ คนต่างชาติ เหมือนกันเป็นความจริงกับประเพณีของ มูดิค ภาพรวมถึงแนวโน้มที่จะตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแสวงหาความหมายที่อยู่เบื้องหลังความหมายและผลกระทบรอง รวมถึงการพึ่งพาลัทธิอนุมานเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุปและการปฏิบัติในทางปฏิบัติ ในชีวิตเช่นเดียวกับใน โตราห์ สันนิษฐานว่าทุกอย่างมีความหมายลึกซึ้งและทุติยภูมิซึ่งต้องมีการตรวจสอบ ทุกวิชามีความหมายนอกจากนี้ผู้ที่ทำให้คำสั่งต้องมีเหตุผลจึงต้องมีการตรวจสอบบ่อยครั้งที่ความคิดเห็นจะทำให้เกิดคำตอบสำหรับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือความหมายที่เชื่อว่าอยู่ภายใต้หรือความหมายที่ห่างไกลที่จะนำไปสู่ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการตอบสนองดังกล่าว ซึ่งมักเกิดจากการทำสำเนาของกระบวนการ pilpul
Lakva
shtetl Fromed
The-Jews

เคล็ดลับความรวยของชาวยิว

ในการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือการค้าขายนั้น จงจำไว้ว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อเป็นแบบเขา แต่เราเรียนเพื่อที่จะเป็นตัวเราที่ดีกว่าเดิม การเรียนและทำความเข้าใจบุคคลเพื่อพยายามทำตามให้ได้เยี่ยงบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสังคม เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และประสบการณ์ แต่ถ้าเรามาดูการเรียนการสอนของเหล่าคนเชื้อชาติยิว ที่สอนลูกหลานเกี่ยวกับความเป็นจริงและการจัดการเงินที่น่าทึ่ง เมื่อเรามองไปที่ธรุกิจไฮเทคของโลกในคณะผู้บริหารจะต้องมีคนยิวอย่างน้อย 1 คนที่นั่งเป็นผู้บริหาร ...
Read More
Jewish-costume

การแต่งกายของชาวยิว

เสื้อผ้าของชาวยิวนั้น เป็นมากกว่าแค่เครื่องนุ่มห่มเพื่อความอบอุ่น หรือสะดวกสบาย เป็นแต่ตัวสะท้อนถึงความเคร่งศาสนา การแสดงออก สถานะทางสังคม และแสดงภาวะทางอารมณ์ในช่วงเวลานั้น ในระหว่างพิธีทางศาสนาชายชาวยิวจะสวมหมวกขนาดเล็กบนหัวที่เรียกว่า kippot และบางครั้งผู้หญิงก็นำไปสวมใส่เช่นเดียวกัน ในระหว่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากโบสถ์แล้วจะมีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนคนยิว ต่างจากในส่วนกลุ่มของยิวออร์โธดอกซ์นั้น จะสามารถสังเกตุได้จากเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงถึงความถ่อมตน และประเพณี ...
Read More
jiw-happy

มูลนิธิ Shtetl กับการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือชาวยิว

จากประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของชาวยิวผู้ซึ่งโดนคุกคามเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้สิ้นซากไปจากโลกใบนี้ นั่นทำให้เขาเกิดการกวาดต้อนชาวยิวจำนวนมากไปยังพื้นที่ที่เขากำหนดเอาไว้ ซึ่งหากเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือ สถานกักกัน นั่นเอง ในพื้นที่ที่ว่าชาวยิวคนแล้วคนเล่าต้องถูกฆ่าตายอย่างทรมาน ถึงขั้นที่ว่าแทบไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามได้สิ้นสุดลงเหมือนกับว่าทุกคนได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากโลกอันโหดร้าย ...
Read More

นิตยสาร shtetl นิตยสารทางเลือกสำหรับชาวยิว

เชื่อว่าคงจะเห็นกันไม่บ่อยนักสำหรับสิ่งที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวยิวได้มีส่วนร่วมกันโดยตรง หรือการทำอะไรขึ้นมาก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันนี้มันก็มีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การแบ่งแยกอีกต่อไป ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เรารู้ว่าโลกไม่ได้โหดร้ายอย่างที่หลายคนเคยคาดคิดเอาไว้ มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องหันกลับมาเรียนรู้กับสิ่งมากมายที่เกิดขึ้น นิตยสาร shtetl จัดว่าเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้เป็นอย่างดี ถึงความเป็นตัวตนในการสร้างให้กับ นิตยสารลักษณะนี้เกิดจากความคิดของ Tamara ...
Read More