Shtetl For Yohanan Petrovsky Shternประวัติของกลุ่ม Shtetl

เมืองในยุโรปตะวันออกครอบครอง โดยโปแลนด์ Magnate อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีชาวยิวอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ยุค 1790 จนถึงปี ค.ศ. 1915 Shtetl ก็เป็น “เรื่องของระบบราชการของรัสเซีย” (เพราะจักรวรรดิ รัสเซีย ได้ผนวกและบริหารพื้นที่ของ ยิวนิคม ) แนวความคิดของวัฒนธรรม Shtetl อธิบายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวยิวในยุโรปตะวันออก Shtetls เป็นชุมชนที่ นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ยูดายเสถียรภาพและไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีอิทธิพลหรือการโจมตีจากภายนอก ความ เสื่อมโทรมของ Shtetl เริ่มจากช่วงทศวรรษที่ 1840 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความยากจนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ( รวมถึงการทำให้เกิดอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ชาวยิวแบบดั้งเดิมเคลื่อนไหวของการค้าไปยังเมืองใหญ่ ๆ ) มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ซ้ำๆ

Shtetl Ukraine

 ซึ่งทำลายบ้านเสียหายยับเยินและโปแลนด์ก็ได้ปกครองหลังจากยุค 1880 เกิดการ สังหารหมู่ ชาวรัสเซียทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างยากลำบากสำหรับชาวยิวใน Shtetl ในยุค 1880 จนถึงปี ค.ศ. 1915 ชาวยิว 2 ล้านคนจากยุโรปตะวันออก จากจำนวนของสามในสี่ของประชากรชาวยิวที่อาศัยอยู่ใน Shtetl เกิดความ หายนะ อย่างหนัก ส่งผลให้มีคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธ์ Shtetls ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประชากรชาวยิว ส่วนใหญ่ของชาวประมงที่ถูกปัดเศษขึ้นและถูกสังหารในบริเวณใกล้เคียงหรือพาไปยัง ค่ายกักกัน ชาวชนบทบางส่วนอพยพก่อนที่จะเกิดคำสั่ง ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวยิวส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาซึ่งบางส่วนถูกดำเนินการอยู่ แต่ Shtetl เป็นปรากฏการณ์ของ ชาวยิวอาซเคนยิว ในยุโรปตะวันออกถูกกำจัดโดยพวกนาซี


ประวัติของชาวยิว

ประวัติความเป็นมาของชาวยุโรปตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1200 และเห็นความอดทนและความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานพอๆ กับช่วงเวลาแห่งความยากจนความยากลำบากรวมถึงการ สังหารหมู่ ในศตวรรษที่ 19 ของจักรวรรดิรัสเซีย ทัศนคติและนิสัยการคิดลักษณะของประเพณีการเรียนรู้มีความชัดเจนในสังคมเป็น เยชิวา ภาพยอดนิยมของชาวยิวในยุโรปตะวันออกที่ถือโดยชาวยิวและ คนต่างชาติ เหมือนกันเป็นความจริงกับประเพณีของ มูดิค ภาพรวมถึงแนวโน้มที่จะตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแสวงหาความหมายที่อยู่เบื้องหลังความหมายและผลกระทบรอง รวมถึงการพึ่งพาลัทธิอนุมานเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุปและการปฏิบัติในทางปฏิบัติ ในชีวิตเช่นเดียวกับใน โตราห์ สันนิษฐานว่าทุกอย่างมีความหมายลึกซึ้งและทุติยภูมิซึ่งต้องมีการตรวจสอบ ทุกวิชามีความหมายนอกจากนี้ผู้ที่ทำให้คำสั่งต้องมีเหตุผลจึงต้องมีการตรวจสอบบ่อยครั้งที่ความคิดเห็นจะทำให้เกิดคำตอบสำหรับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือความหมายที่เชื่อว่าอยู่ภายใต้หรือความหมายที่ห่างไกลที่จะนำไปสู่ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการตอบสนองดังกล่าว ซึ่งมักเกิดจากการทำสำเนาของกระบวนการ pilpul


Lakva
shtetl Fromed
jiw-happy

มูลนิธิ Shtetl กับการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือชาวยิว

จากประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของชาวยิวผู้ซึ่งโดนคุกคามเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้สิ้นซากไปจากโลกใบนี้ นั่นทำให้เขาเกิดการกวาดต้อนชาวยิวจำนวนมากไปยังพื้นที่ที่เขากำหนดเอาไว้ ซึ่งหากเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือ สถานกักกัน นั่นเอง ในพื้นที่ที่ว่าชาวยิวคนแล้วคนเล่าต้องถูกฆ่าตายอย่างทรมาน ถึงขั้นที่ว่าแทบไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยสำหรับพวกเขา อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามได้สิ้นสุดลงเหมือนกับว่าทุกคนได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากโลกอันโหดร้าย ...
Read More

นิตยสาร shtetl นิตยสารทางเลือกสำหรับชาวยิว

เชื่อว่าคงจะเห็นกันไม่บ่อยนักสำหรับสิ่งที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวยิวได้มีส่วนร่วมกันโดยตรง หรือการทำอะไรขึ้นมาก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันนี้มันก็มีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่แค่การแบ่งแยกอีกต่อไป ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อยที่สุดมันก็ทำให้เรารู้ว่าโลกไม่ได้โหดร้ายอย่างที่หลายคนเคยคาดคิดเอาไว้ มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องหันกลับมาเรียนรู้กับสิ่งมากมายที่เกิดขึ้น นิตยสาร shtetl จัดว่าเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้เป็นอย่างดี ถึงความเป็นตัวตนในการสร้างให้กับ นิตยสารลักษณะนี้เกิดจากความคิดของ Tamara ...
Read More

Jewish Museum เตรียมเปิดทำการอดีตพื้นที่ของ shtetl ในลิทัวเนีย

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีกำหนดการสำหรับเปิดทำการในปี พ.ศ. 2562 โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์ Lost Shtetl ที่เคยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2559 ในบริเวณรอบเมืองเล็กๆ ของเซดูวา ซึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้จะตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสุสานชาวยิวที่ถูกบูรณะขึ้นมาให้เป็นพื้นที่แห่งใหม่ สำหรับการสร้างประโยชน์ต่อสาธารณชนได้อย่างมากมาย ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีอย่างมากในการที่จะเลือกเอาประวัติศาสตร์มาเป็นสิ่งที่ใช้ในการเรียนรู้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดขึ้นเหมือนในอดีตต่อไป Sergey Kanovich ...
Read More

Shtetl ในประวัติศาสตร์ ความทรงจำของชาวยิว

แม้ว่าเวลาจะผ่านไปเนิ่นนานเท่าไหร่ก็ตามแต่ชาวยิวส่วนใหญ่ก็ยังคงมีภาพของ shtetl คือหมู่บ้านเล็กๆ ที่พวกเขาได้อาศัยในบริเวณยุโรปฝั่งตะวันออกมานานหลายศตวรรษ ซึ่งภาพเหล่านี้เราสามารถที่จะเห็นได้ทั่วไปจากการอธิบายของสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อในพื้นที่หรือว่าสื่อต่างประเทศ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงภาพยนตร์หลายๆ เรื่องที่บอกเล่าเรื่องราว อันเกี่ยวข้องกันเอาไว้อย่างละเอียดบ้างหรือประปรายบ้างก็ตามที Tevye the Dairyman จากงานของ Sholem Aleichem หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ Fiddler on the roof ...
Read More