Shtetl For Yohanan Petrovsky Shternประวัติของกลุ่ม Shtetl

เมืองในยุโรปตะวันออกครอบครอง โดยโปแลนด์ Magnate อาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ แต่มีชาวยิวอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ยุค 1790 จนถึงปี ค.ศ. 1915 Shtetl ก็เป็น “เรื่องของระบบราชการของรัสเซีย” (เพราะจักรวรรดิ รัสเซีย ได้ผนวกและบริหารพื้นที่ของ ยิวนิคม ) แนวความคิดของวัฒนธรรม Shtetl อธิบายวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวยิวในยุโรปตะวันออก Shtetls เป็นชุมชนที่ นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ยูดายเสถียรภาพและไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมีอิทธิพลหรือการโจมตีจากภายนอก ความ เสื่อมโทรมของ Shtetl เริ่มจากช่วงทศวรรษที่ 1840 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงความยากจนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ( รวมถึงการทำให้เกิดอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ชาวยิวแบบดั้งเดิมเคลื่อนไหวของการค้าไปยังเมืองใหญ่ ๆ ) มีเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ซ้ำๆ Shtetl Ukraine  ซึ่งทำลายบ้านเสียหายยับเยินและโปแลนด์ก็ได้ปกครองหลังจากยุค 1880 เกิดการ สังหารหมู่ ชาวรัสเซียทำให้ชีวิตดำเนินไปได้อย่างยากลำบากสำหรับชาวยิวใน Shtetl ในยุค 1880 จนถึงปี ค.ศ. 1915 ชาวยิว 2 ล้านคนจากยุโรปตะวันออก จากจำนวนของสามในสี่ของประชากรชาวยิวที่อาศัยอยู่ใน Shtetl เกิดความ หายนะ อย่างหนัก ส่งผลให้มีคำสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธ์ Shtetls ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับประชากรชาวยิว ส่วนใหญ่ของชาวประมงที่ถูกปัดเศษขึ้นและถูกสังหารในบริเวณใกล้เคียงหรือพาไปยัง ค่ายกักกัน ชาวชนบทบางส่วนอพยพก่อนที่จะเกิดคำสั่ง ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวยิวส่วนใหญ่มาจากอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาซึ่งบางส่วนถูกดำเนินการอยู่ แต่ Shtetl เป็นปรากฏการณ์ของ ชาวยิวอาซเคนยิว ในยุโรปตะวันออกถูกกำจัดโดยพวกนาซี

ประวัติของชาวยิว

ประวัติความเป็นมาของชาวยุโรปตะวันออกที่เก่าแก่ที่สุดเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1200 และเห็นความอดทนและความเจริญรุ่งเรืองที่ยาวนานพอๆ กับช่วงเวลาแห่งความยากจนความยากลำบากรวมถึงการ สังหารหมู่ ในศตวรรษที่ 19 ของจักรวรรดิรัสเซีย ทัศนคติและนิสัยการคิดลักษณะของประเพณีการเรียนรู้มีความชัดเจนในสังคมเป็น เยชิวา ภาพยอดนิยมของชาวยิวในยุโรปตะวันออกที่ถือโดยชาวยิวและ คนต่างชาติ เหมือนกันเป็นความจริงกับประเพณีของ มูดิค ภาพรวมถึงแนวโน้มที่จะตรวจสอบวิเคราะห์เพื่อแสวงหาความหมายที่อยู่เบื้องหลังความหมายและผลกระทบรอง รวมถึงการพึ่งพาลัทธิอนุมานเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุปและการปฏิบัติในทางปฏิบัติ ในชีวิตเช่นเดียวกับใน โตราห์ สันนิษฐานว่าทุกอย่างมีความหมายลึกซึ้งและทุติยภูมิซึ่งต้องมีการตรวจสอบ ทุกวิชามีความหมายนอกจากนี้ผู้ที่ทำให้คำสั่งต้องมีเหตุผลจึงต้องมีการตรวจสอบบ่อยครั้งที่ความคิดเห็นจะทำให้เกิดคำตอบสำหรับเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังหรือความหมายที่เชื่อว่าอยู่ภายใต้หรือความหมายที่ห่างไกลที่จะนำไปสู่ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการตอบสนองดังกล่าว ซึ่งมักเกิดจากการทำสำเนาของกระบวนการ pilpul
Lakva
shtetl Fromed
Unicef

ประวัติและความเป็นมามูลนิธิ Unicef

มูลนิธิ Unicef คือ องค์ทุนที่สร้างมาเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 ตั้งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม ให้แก่เด็กที่ได้รับผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปัจจุบันนี้ถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ มูลนิธิ Unicef ยังคงอยู่กับเด็กๆ อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย โดยหัวใจสำคัญของมูลนิธิ Unicef คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องเด็ก ...
Read More
Ban-Nokkamin-Foundation

ประวัติและความเป็นมา ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก่อตั้งปี พ.ศ.2532 ผู้ก่อตั้ง คือ Mr.Erwin Groebli โดยท่านเป็นมิชชั่นนารี ที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบังเอิญได้ไปพบกับเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่ง บนถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร และมีความรู้สึกสงสารเด็กตาดำๆ ไร้บ้าน Mr.Erwin จึงเช่าห้องพักให้แก่เด็กเหล่านั้น  เพื่อใช้เป็นที่นอนหลับพักผ่อน ต่อมาเด็กเหล่านั้น ก็ได้ชักชวนเพื่อนๆ เด็กเร่ร่อนมามากขึ้น ...
Read More
Foundation-For-Children

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC)

มูลนิธิเด็ก Foundation For Children (FFC) ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2522 ในตอนแรกมูลนิธิแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านทานตะวัน มีจุดประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ต้องการให้สังคมไทยตระหนักถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีเด็กผู้น่าสงสารมากมายที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ไม่ได้รับอาหารอย่างเพียงพอกว่าครึ่งประเทศ ต่อมาจึงมีการมีการสร้างโรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ขึ้นมา เพื่อเป็นโรงเรียนทางเลือก มีการเรียนการสอนแบบเน้นความสุข รวมทั้งมอบเสรีภาพให้แก่เหล่าเด็กๆ ผู้ขาดแคลน ...
Read More
Foundation-Blind-pic

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจาก Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกัน โดยเธอมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางมองเห็น เธอเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น โดยเธอได้ผสานพลังกับนักศึกษาไทย ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ่านออก ต่อมามีผู้ช่วยเหลือจำนวนมาก จนสามารถจัดตั้งมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ขึ้นมาได้ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ...
Read More