Foundation-Blind-pic

ประวัติและความเป็นมา มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ถือกำเนิดขึ้นจาก Miss Genevieve Caulfield สตรีตาบอดชาวอเมริกัน โดยเธอมีความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางมองเห็น เธอเดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น โดยเธอได้ผสานพลังกับนักศึกษาไทย ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น เพื่อให้ผู้บกพร่องทางการมองเห็น สามารถอ่านออก ต่อมามีผู้ช่วยเหลือจำนวนมาก จนสามารถจัดตั้งมูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย ขึ้นมาได้ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482

Foundation-Blind

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย เปี่ยมไปด้วยความเมตตา

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง Miss Genevieve Caulfield มีเหตุต้องเดินทางไปญี่ปุ่น เธอจึงติดต่อให้เหล่านักบวชมาช่วยบริหารงานแทน คณะนักบวชได้เข้ามาดูแลเด็กๆ ด้วยความเอาใจใส่ พร้อมให้กำลังใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาจึงทำให้เด็กๆ มีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ พร้อมพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าพวกเขาก็มีความสามารถในการเรียนรู้ และทำสิ่งต่างๆ ได้แม้จะมองไม่เห็น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีเมตตาอย่างเปี่ยมล้น รับมูลนิธิไว้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยทางมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่ช่วยเพียงแค่การเริ่มต้นที่โรงเรียนเท่านั้น หากแต่ยังช่วยพัฒนาศักยภาพเพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองได้อีกด้วย โดยไม่ทำให้นักเรียนเหล่านี้เป็นภาระแก่ทั้ง ครอบครัว, สังคม, ประเทศชาติ ทางมูลนิธิเองก็ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัดด้วยความโปร่งใสมาโดยตลอด จนกระทั่งได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2542 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดเป็นองค์กรเอกชน ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นมูลนิธิฯ อันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง ซึ่งให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตาแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ด้วยการพัฒนาทุกองค์ประกอบในชีวิต ตลอดจนประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนใดๆ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์สำคัญในการดำเนินงาน 3 ประการ ได้แก่…

  • ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทุกเพศทุกวัยทุกศาสนา
  • ให้การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพ
  • ขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการรวมทั้งองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมืออย่างดี จากผู้ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการยื่นโอกาสอันแสนมีค่า ให้แก่ผู้พิการทางสายตา ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน สิ่งของ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อันนำมาซึ่งความหวังแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยให้พวกเขาเกิดหนทางอันสดใสในชีวิต