All posts by admin

The-Jews

เคล็ดลับความรวยของชาวยิว

ในการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจหรือการค้าขายนั้น จงจำไว้ว่าเราไม่ได้เรียนเพื่อเป็นแบบเขา แต่เราเรียนเพื่อที่จะเป็นตัวเราที่ดีกว่าเดิม การเรียนและทำความเข้าใจบุคคลเพื่อพยายามทำตามให้ได้เยี่ยงบุคคลที่ประสบความสำเร็จในสังคม เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาตนเองให้มีความรู้ และประสบการณ์ แต่ถ้าเรามาดูการเรียนการสอนของเหล่าคนเชื้อชาติยิว ที่สอนลูกหลานเกี่ยวกับความเป็นจริงและการจัดการเงินที่น่าทึ่ง เมื่อเรามองไปที่ธรุกิจไฮเทคของโลกในคณะผู้บริหารจะต้องมีคนยิวอย่างน้อย 1 คนที่นั่งเป็นผู้บริหาร

The-richness-ews

Continue reading

Jewish-costume

การแต่งกายของชาวยิว

เสื้อผ้าของชาวยิวนั้น เป็นมากกว่าแค่เครื่องนุ่มห่มเพื่อความอบอุ่น หรือสะดวกสบาย เป็นแต่ตัวสะท้อนถึงความเคร่งศาสนา การแสดงออก สถานะทางสังคม และแสดงภาวะทางอารมณ์ในช่วงเวลานั้น ในระหว่างพิธีทางศาสนาชายชาวยิวจะสวมหมวกขนาดเล็กบนหัวที่เรียกว่า kippot และบางครั้งผู้หญิงก็นำไปสวมใส่เช่นเดียวกัน ในระหว่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากโบสถ์แล้วจะมีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนคนยิว ต่างจากในส่วนกลุ่มของยิวออร์โธดอกซ์นั้น จะสามารถสังเกตุได้จากเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงถึงความถ่อมตน และประเพณี

Jewish-costume-photo

Continue reading