Category Archives: Relevant Content

jiw-happy

มูลนิธิ Shtetl กับการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือชาวยิว

จากประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของชาวยิวผู้ซึ่งโดนคุกคามเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ Continue reading

นิตยสาร shtetl นิตยสารทางเลือกสำหรับชาวยิว

เชื่อว่าคงจะเห็นกันไม่บ่อยนักสำหรับสิ่งที่จะทำขึ้นมาเพื่อให้ชาวยิวได้มีส่วนร่วมกันโดยตรง หรือการทำอะไรขึ้นมาก็ตามเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะ Continue reading