Jewish-costume

การแต่งกายของชาวยิว

เสื้อผ้าของชาวยิวนั้น เป็นมากกว่าแค่เครื่องนุ่มห่มเพื่อความอบอุ่น หรือสะดวกสบาย เป็นแต่ตัวสะท้อนถึงความเคร่งศาสนา การแสดงออก สถานะทางสังคม และแสดงภาวะทางอารมณ์ในช่วงเวลานั้น ในระหว่างพิธีทางศาสนาชายชาวยิวจะสวมหมวกขนาดเล็กบนหัวที่เรียกว่า kippot และบางครั้งผู้หญิงก็นำไปสวมใส่เช่นเดียวกัน ในระหว่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากโบสถ์แล้วจะมีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนคนยิว ต่างจากในส่วนกลุ่มของยิวออร์โธดอกซ์นั้น จะสามารถสังเกตุได้จากเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงถึงความถ่อมตน และประเพณี

Jewish-costume-photo

ระหว่างที่พวกใส่คนยิวใส่ Kippot บางคนก็จะสวมหมวกสีดำขนาดใหญ่ทับอีกที ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมวกขนสัตว์ และคนที่นับถือยิวออร์โธดอกซ์ จะเคร่งในเรื่องการแต่งตัวโดยเฉพาะเสื้อผ้าต้องสวยใส่สีดำเท่านั้น นอกจากนี้ยังส่วมสิ่งที่เรียกว่า TZITZIT มีลักษณะเป็นเชือกยาวจำนวน 4 เส้น โดยจะห้อยเอาไว้ที่ชายเสื้อของตน ผู้หญิงชาวยิวส่วนใหญ่ไม่นิยมใส่กางเกง โดยเฉพาะขาสั้น พวกเธอชื่นชอบที่จะใส่กระโปรงมากกว่า โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเหตุผลที่ต้องการปกปิดเรือนร่างให้มิดชิดที่สุด แต่การแต่งตัวก็ขึ้นอยู่ในแต่ละชุมชนว่าจะนิยมกันอย่างไร

ในสมัยก่อนที่ชาวยิวยังคงมีกษัตริย์ปกครอง เครื่องแต่งกายของพวกเขาแสดงออกถึงความร่ำรวย และมีฐานะทางสังคม ในส่วนคนชั้นสูง หรือขุนนางก็จะแต่งองค์ทรงเครื่องแบบสง่างาม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องแต่งกายประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาส่วนหนึ่ง จนกระทั่งพวกเขาถูกเนรเทศ และตกอยู่ภายใต้การปกครองจากผู้อื่น การแต่งตัวของพวกเขาก็ที่เคยสง่างามก็ต้องถูกลบเลื่อนหายไป ต่อมาพวกเขาก็ได้รับรับอิทธิพลการแต่งกายมาจากขุนนางโปแลนด์ เช่นการสวมผ้าคลุมสีดำ หมวกนขนสัตว์ ที่ปัจจุบันยังคงใส่กันอยู่

จุดกำเนิดของการสวมใส่ yarmulke ลงบนศีรษะนั้นยังคงไม่ทราบแน่ใจว่าเป็นมาอย่างไร แต่สำหรับผู้สวมใส่นั้นถือว่าเป็นเครื่องหมายแสดงยอมความยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยมีธรรมเนียมอีกว่าเมื่อผู้ใดถอดหมวกให้แสดงว่าผู้นั้นกำลังแสดงออกถึงความเคารพ เมื่อถึงศตวรรษที่ 16 ก็กลายเป็นเรื่องปกติที่แพร่หลายไปทั่วสังคมชาวยิว และเป็นธรรมเนียมสืบต่อกันมานับแต่นั้น ผู้คนยังคงสวมใส่ทั้งวันปกติ หรืออย่างน้อยก็คือเวลาสวดมนต์ หรือเวลาเรียน

สำหรับผู้หญิงแล้วศีรษะที่ไร้การปิดบังนั้นถือว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่สุภาพ และสำหรับหญิงที่แต่งงานแล้วจะคลุมศีรษะตนเองเพื่อไม่ให้ชายอื่นสนใจ รวมถึงการใส่วิกผมสำหรับผู้หญิงแต่งงานที่เคร่งศาสนาและถือเป็นธรรมเนียมที่สืบต่อมาแต่ช้านาน