Unicef

ประวัติและความเป็นมามูลนิธิ Unicef

มูลนิธิ Unicef คือ องค์ทุนที่สร้างมาเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 ตั้งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม ให้แก่เด็กที่ได้รับผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปัจจุบันนี้ถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ มูลนิธิ Unicef ยังคงอยู่กับเด็กๆ อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย โดยหัวใจสำคัญของมูลนิธิ Unicef คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองจากอันตรายนานัปการกาล ให้ได้รับการศึกษาคุณภาพดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อใดโลกเกิดภัยพิบัติ สงคราม หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินมูลนิธิ Unicef ก็จะอยู่ที่นั่น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กรวมทั้งครอบครัว

Unicef-pic

มูลนิธิ Unicef เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการ ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย รวมทั้งโภชนาการของเด็ก รวมทั้งการจัดตั้งโครงการเพื่อกำจัดโรคร้ายในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค รวมทั้งการจัดน้ำดื่มสะอาดรวมทั้งสุขอนามัยในชนบท โครงการแจกนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดเพิ่มพลังกาย เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเหล่าเด็กๆ ในประเทศไทยต่างพัฒนาไปมาก หากแต่ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดความท้าทายใหม่ตลอดเวลา ต่อมาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การทำงานของมูลนิธิ Unicef ในประเทศไทย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ในปัจจุบันโครงการของมูลนิธิ Unicef ได้ขยายรวมทั้งครอบคลุมไปจนถึงด้านพัฒนาปฐมวัย รวมทั้งสุขภาพ สิทธิเสียงของวัยรุ่นการศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

มูลนิธิ Unicef คือ องค์กรช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

มูลนิธิ Unicef คือ หน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลก ด้วยการทำงานใน 190 ประเทศ รวมทั้งเขตปกครองต่างๆ ก็ทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์หลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้คุณนำความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมจากทั่วโลกมาผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพมูลนิธิ Unicef ทำงานร่วมกับรัฐบาล ภายใต้แผนดำเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขอันยั่งยืนให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทยมูลนิธิ Unicef มุ่งหวังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็กๆ ทุกคนด้วยวิธีการต่างกัน betflix pg

วิธีดำเนินงานอันโดดเด่นของ ‘มูลนิธิ Unicef’

  • ร่วมมือกับรัฐบาล, พันธมิตร, ชุมชน รวมทั้งพ่อ-แม่ผู้ปกครอง
  • จัดทำสถิติตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
  • รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็ก
  • สร้างทักษะส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเด็ก
  • เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานร่วมกัน
  • สนับสนุนวิธีใหม่ๆ รวมทั้งจัดทำโครงการนำร่องที่มีประโยชน์

รณรงค์ผ่านสื่อทั้งกระแสหลักและสื่อ Social Media พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงรวมทั้งเยาวชน ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาของเด็ก