About Us

Shtetlเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับกลุ่ม SHTETL ที่ก่อตั้งโดยชาวยิวเพื่อทำการต่อต้านและช่วยอพยบชาวยิวที่ถูกตามล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากกลุ่มนักรบนาซี ชาวยิวอาศัยอยู่ทั่วประเทศแต่ละประเทศก็จะมีจำนวนที่ต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวยิวจะอาศัยอยู่ประเทศอิสราเอลเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็สหรัฐอเมริกา แต่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถที่จะอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งได้เพราะถูกตามล่าอยู่ตลอด การที่ถูกตามล่าทำให้ชาวยิวเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเพราะชาวยิวไม่สามารถที่จะต่อสู้กับทหารจึงได้แต่หลบซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาและกลุ่ม SHTETL ก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยผู้คนที่หลบหนีอยู่และค่อยสอดแนมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกองกำลังที่ล่าชาวยิวเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในกลุ่มและกลุ่มของเรายังแยกตัวออกไปตามประเทศต่างๆ เพื่อทำให้เกิดความสับสนของนาซีทำให้ตามล่าไม่ถูกที่ แต่ปัจจุบันนี้การตามล่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้จบสิ้นไปแล้วชาวยิวจึงสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไป