All posts by admin

Jewish-costume

การแต่งกายของชาวยิว

เสื้อผ้าของชาวยิวนั้น เป็นมากกว่าแค่เครื่องนุ่มห่มเพื่อความอบอุ่น หรือสะดวกสบาย เป็นแต่ตัวสะท้อนถึงความเคร่งศาสนา การแสดงออก สถานะทางสังคม และแสดงภาวะทางอารมณ์ในช่วงเวลานั้น ในระหว่างพิธีทางศาสนาชายชาวยิวจะสวมหมวกขนาดเล็กบนหัวที่เรียกว่า kippot และบางครั้งผู้หญิงก็นำไปสวมใส่เช่นเดียวกัน ในระหว่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ออกจากโบสถ์แล้วจะมีการแต่งตัวที่ไม่เหมือนคนยิว ต่างจากในส่วนกลุ่มของยิวออร์โธดอกซ์นั้น จะสามารถสังเกตุได้จากเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงถึงความถ่อมตน และประเพณี

Jewish-costume-photo

Continue reading

jiw-happy

มูลนิธิ Shtetl กับการก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือชาวยิว

จากประวัติศาสตร์อันโหดร้ายของชาวยิวผู้ซึ่งโดนคุกคามเป็นอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการที่อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ต้องการที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้สิ้นซากไปจากโลกใบนี้ นั่นทำให้เขาเกิดการกวาดต้อนชาวยิวจำนวนมากไปยังพื้นที่ที่เขากำหนดเอาไว้ ซึ่งหากเรียกให้เข้าใจง่ายๆ คือ สถานกักกัน นั่นเอง ในพื้นที่ที่ว่าชาวยิวคนแล้วคนเล่าต้องถูกฆ่าตายอย่างทรมาน ถึงขั้นที่ว่าแทบไม่เหลือความเป็นคนอยู่เลยสำหรับพวกเขา

อย่างไรก็ตามเมื่อสงครามได้สิ้นสุดลงเหมือนกับว่าทุกคนได้ถูกปลดปล่อยออกมาจากโลกอันโหดร้าย Continue reading