Category Archives: Relevant Content

Unicef

ประวัติและความเป็นมามูลนิธิ Unicef

มูลนิธิ Unicef คือ องค์ทุนที่สร้างมาเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2489 ตั้งมาเพื่อให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษย์ธรรม ให้แก่เด็กที่ได้รับผลจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปัจจุบันนี้ถึงแม้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไป หากแต่ มูลนิธิ Unicef ยังคงอยู่กับเด็กๆ อย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย โดยหัวใจสำคัญของมูลนิธิ Unicef คือ การส่งเสริมพร้อมปกป้องเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองจากอันตรายนานัปการกาล ให้ได้รับการศึกษาคุณภาพดี รวมทั้งมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เมื่อใดโลกเกิดภัยพิบัติ สงคราม หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินมูลนิธิ Unicef ก็จะอยู่ที่นั่น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กรวมทั้งครอบครัว

Unicef-pic

มูลนิธิ Unicef เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2491 โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการ ส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย รวมทั้งโภชนาการของเด็ก รวมทั้งการจัดตั้งโครงการเพื่อกำจัดโรคร้ายในเด็ก โครงการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันวัณโรค รวมทั้งการจัดน้ำดื่มสะอาดรวมทั้งสุขอนามัยในชนบท โครงการแจกนมถั่วเหลืองผสมข้าวโพดเพิ่มพลังกาย เป็นต้น

ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ผ่านมา ความเป็นอยู่ของเหล่าเด็กๆ ในประเทศไทยต่างพัฒนาไปมาก หากแต่ในขณะเดียวกัน ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดความท้าทายใหม่ตลอดเวลา ต่อมาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้การทำงานของมูลนิธิ Unicef ในประเทศไทย จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกัน ทำให้ในปัจจุบันโครงการของมูลนิธิ Unicef ได้ขยายรวมทั้งครอบคลุมไปจนถึงด้านพัฒนาปฐมวัย รวมทั้งสุขภาพ สิทธิเสียงของวัยรุ่นการศึกษา และการปกป้องคุ้มครองเด็ก

มูลนิธิ Unicef คือ องค์กรช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริง

มูลนิธิ Unicef คือ หน่วยงานของสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมพร้อมปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กทั่วโลก ด้วยการทำงานใน 190 ประเทศ รวมทั้งเขตปกครองต่างๆ ก็ทำให้คุณมีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีประสบการณ์หลากหลาย ที่เอื้อประโยชน์ให้คุณนำความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมจากทั่วโลกมาผสมผสานกับองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในระดับท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพมูลนิธิ Unicef ทำงานร่วมกับรัฐบาล ภายใต้แผนดำเนินงานอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติ ซึ่งจะสร้างความอยู่ดีมีสุขอันยั่งยืนให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทยมูลนิธิ Unicef มุ่งหวังในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนให้แก่ชีวิตของเด็กๆ ทุกคนด้วยวิธีการต่างกัน betflix pg

วิธีดำเนินงานอันโดดเด่นของ ‘มูลนิธิ Unicef’

  • ร่วมมือกับรัฐบาล, พันธมิตร, ชุมชน รวมทั้งพ่อ-แม่ผู้ปกครอง
  • จัดทำสถิติตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
  • รณรงค์ให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อเด็ก
  • สร้างทักษะส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเด็ก
  • เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานร่วมกัน
  • สนับสนุนวิธีใหม่ๆ รวมทั้งจัดทำโครงการนำร่องที่มีประโยชน์

รณรงค์ผ่านสื่อทั้งกระแสหลักและสื่อ Social Media พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับผู้มีชื่อเสียงรวมทั้งเยาวชน ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาของเด็ก

Ban-Nokkamin-Foundation

ประวัติและความเป็นมา ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ก่อตั้งปี พ.ศ.2532 ผู้ก่อตั้ง คือ Mr.Erwin Groebli โดยท่านเป็นมิชชั่นนารี ที่มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งบังเอิญได้ไปพบกับเด็กเร่ร่อนกลุ่มหนึ่ง บนถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร และมีความรู้สึกสงสารเด็กตาดำๆ ไร้บ้าน Mr.Erwin จึงเช่าห้องพักให้แก่เด็กเหล่านั้น  เพื่อใช้เป็นที่นอนหลับพักผ่อน ต่อมาเด็กเหล่านั้น ก็ได้ชักชวนเพื่อนๆ เด็กเร่ร่อนมามากขึ้น และนี่จึงกลายมาเป็นบ้านนกขมิ้นที่ได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันนี้

Nokkamin-Foundation

กว่าจะมาเป็น ‘มูลนิธิบ้านนกขมิ้น’ ในปัจจุบันนี้

เด็กเร่ร่อน ไร้บ้านเป็นอีกหนึ่งปัญหาของประเทศไทย ที่ยังแก้ไม่สำเร็จเสียที ไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหน ถึงแม้ว่าในหลายๆภาคส่วนจะพยายามหาทางร่วมมือร่วมใจแก้ไขกันมานานแล้ว เพราะปัญหาเด็กเร่ร่อน ไร้บ้าน เกิดจากหน่วยสังคมขนาดเล็กที่สุด นั่นก็คือ สถาบันครอบครัว นั่นเอง โดยการแก้ปัญหานี้ จึงจำเป็นต้องใช้ทั้งเวลารวมทั้งอาศัยความรักความเข้าใจในขั้นสุดยอด

‘ครูอ๊อด’ แห่งมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ครูอ๊อดผู้อำนวยการแห่งมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นครูผู้มีหัวใจศรัทธาอย่างแท้จริง ด้วยจุดหมายอยากช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้น ครูอ๊อดจึงทำงานเพื่อเด็กเร่ร่อนมาเป็นเวลานานถึง 30 ปีแล้ว โดยการก่อตั้งหมู่บ้านนกขมิ้น Mr.Erwin Groebli ไม่รู้ว่าจะหาเด็กเร่รอนได้จากไหน ไม่รู้ว่าสามารถประสานงานได้อย่างไร ในขณะที่ครูอ๊อดเอง ณ ตอนนั้นก็เป็นครูข้างถนน และดูแลเด็กไม่มีบ้านกว่า 20 คน ครูอ๊อดเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเป็นประจำ จนกระทั่งครูจึงมีโอกาสได้รู้จักกับ Mr.Erwin Groebli จึงทำให้เกิดโครงการดีๆ เหล่านี้ขึ้นมา

เด็กไร้บ้านแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกัน และเมื่อปัญหาของเด็กแตกต่างกัน ครูอ๊อดจึงต้องเข้าใจในเรื่องราวของเด็กๆ ทุกคน เมื่อทราบปัญหาแล้ว ก็จะได้หาทางช่วยเหลือต่อไป

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ให้ความสำคัญกับหน่วยครอบครัวมากที่สุด เนื่องจากคำว่า ‘ครอบครัว’ จัดตัวแปรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะนำมาถึงปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็กด้วยเหตุนี้การดูแลเด็กในมูลนิธิ จึงเป็นการดูแลในบรรยากาศของครอบครัว ซึ่งมีการจำลองครอบครัวใหม่ให้แก่เด็กๆ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ซึ่งเป็นคู่สามี-ภรรยา จริงๆ ทำหน้าที่เป็นพ่อ-แม่ให้แก่เด็ก ใน 1 ครอบครัว มีเจ้าหน้าที่เลี้ยงลูกประมาณ 10 คน  ภายในครอบครัวต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะ พ่อ-แม่ พี่-น้อง เฉกเช่นครอบครัวปกติทั่วไป หากแต่เป็นครอบครัวมีลูกเยอะเท่านั้นเอง โดยเด็กทุกคนจะได้รับความรัก ความอบอุ่น  รวมทั้งการดูแลเอาใจใส่จากพ่อ-แม่ อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เด็กทุกคน จะยังได้รับโอกาสทางการศึกษาไปตามความสามารถของแต่ละคน เพื่อในอนาคตเขาจะได้กลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ